Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę powierzchni przeznaczonej do prowadzenia usługi zjazdów tzw. kolejką tyrolską


Zaproszenie do złożenia oferty

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


zaprasza do złożenia oferty:

Na dzierżawę powierzchni przeznaczonej do prowadzenia usługi zjazdów tzw. kolejką tyrolską

Ogłoszenie