Wymiana liczników ciepła, chłodu i wodomierzy na PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę liczników ciepła, chłodu i wodomierzy na PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na zadane pytania


Unieważnienie postępowania