Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego na:

Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

Modyfikacja załącznika nr 2

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Kalkulacji Kosztów

Załącznik nr 7 do SIWZ – umowa

Załączniki do OPZ

Załączniki do umowy