Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie

SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załączniki


Formularz Kalkulacji Kosztów 

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 

Odpowiedzi na pytania