Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów: PGE Narodowy, budynek biurowy, budynek kontenerowy oraz przyłącza na terenie nieruchomości


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów: PGE Narodowy, budynek biurowy, budynek kontenerowy oraz przyłącza na terenie nieruchomości

Ogłoszenie

SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Formularz Kalkulacji Kosztów

Odpowiedzi na zadane pytania

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania